De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” ( ANBI). Hierdoor giften, donaties, welke worden gedaan aan de Stichting Goed Ontmoet, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vallen erfstellingen en legaten aan Goed Ontmoet onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten.

NIEUWSBRIEF juni 2016

NIEUWSBRIEF  juni 2016 Het bestuur is inmiddels uitgebreid met een penningmeester, de heer Daniel van Leeuwen uit Bergen op Zoom. Met de komst van Erik, Peter en Daniel zijn we weer op volle sterkte. Helaas moet Inge door persoonlijke omstandigheden de komende maanden afhaken. Het bestuur werkt aan een oplossing voor de groep Intakers. Ook het proces rond de invoering van Voedselbank.nu  kan het niet hebben vertraging op te lopen. Een dames biljarttoernooi in De Ponderosa in Bergen op Zoom kende een opbrengst van 1600 euro. Ook voor de organisatie was dit mooie bedrag een verrassing. Dank dat ze aan ons gedacht hebben. In Woensdrecht ondertekende Goed Ontmoet (als eerste) een convenant dat uitspreekt samen met andere organisaties de armoedebestrijding ter hand te nemen. Gemeenten gaan de voedselbank steeds meer als serieuze gesprekspartner zien. Dat is een goede ontwikkeling en een erkenning voor het werk dat we als stichting al jaren verrichten. We blijven als Goed Ontmoet groot belang hechten aan voorlichting. Eigenlijk zouden we een goede folder of zoiets moeten hebben om te verspreiden tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Er wordt ook geregeld om gevraagd. Zodra er voldoende financiële middelen zijn moeten we dat zeker ter hand nemen. Een drukker die ons daarbij zou willen helpen zou welkom zijn. Ook in het kader van voorlichting verschenen we bij ZuidWest TV om te praten over onze vraag naar vrijwilligers. Ons nieuwe bestuurslid P&O, Peter Woltjer, kon zich zo mooi even aan de kijkers voorstellen. In datzelfde kader ontving ik een aantal leerlingen van het Zoomvliet College die graag meer wilden weten over de voedselbank en op basisschool De Singel in Roosendaal mocht...

Vacatures Vrijwilligerswerk

 Welkom op de vacaturesite van Stichting Goed Ontmoet . Heeft U, als vrijwilliger/-ster, interesse in één van de vacatures ? Klik op bovenstaande dik gedrukte zin Vacatures Vrijwilligerswerk om de pagina te openen en daarna op de gewenste vacature voor meer informatie en/of neem contact op via Vrijwilligers@goedontmoet.com ******************************************************************************************************* Momenteel zijn er de volgende onderstaande vacatures vrijwilligerswerk : April/Mei 2016 Vacature Intake Oudenbosch Vacature Intake Roosendaal Vacature Floormanager SMD Vacature penningmeester ******************************************************************************************************* Flyeren tbv boodschappenactie supermarkt 2015 vacature ass manager centrale magazijn 2015 Vacature Chauffeur en Bijrijder 2014-2015                ...

Ons Adres

Hoofdvestiging – Magazijn :
Abr.de Haanstraat 14
4624 HX Bergen op Zoom.
Tel: 0164-270290
E-mail: info@goedontmoet.com
Rabobank : NL78RABO0140241833 FacebookTwitter

Gezinnen ontvangen voedsel hulp dankzij

geweldige vrijwilligers en onze sponsoren


Hoefeijzers automatisering

Sponsor

Website

The Digital Firm

Sponsor

Website

SenL Security Solutions

Sponsor

Website


WKG Groep Accountants

Sponsor

Website

KBB Holland

Sponsor

Website

Unit4

Sponsor

Website


Cargill BV

Sponsor

Website

Saver

Sponsor

Website