De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” ( ANBI). Hierdoor giften, donaties, welke worden gedaan aan de Stichting Goed Ontmoet, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vallen erfstellingen en legaten aan Goed Ontmoet onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten.

Dagboek van de voorzitter 9 september 2016

Dagboek  van de voorzitter 9 september 2016 Sinds de laatste keer dat ik een dagboekpagina schreef is er veel gebeurd. In de samenstelling van het bestuur kwam weer een verandering: Inge van Aalst wordt Jack van Miert. En we gingen op vakantie in augustus. Op 29 augustus was er een uitgebreid interview met de Bode. Dat verhaal verscheen in alle edities van de Bode. Daarin werd vooral aandacht gevraagd voor het werven van nieuwe vrijwilligers. 5 september was er de maandelijkse bestuursvergadering. Daarin werd vooral gesproken over de financiële situatie (de inkomsten blijven weer achter), de toestand van een der bussen (zakt bijna door zijn assen.), de situatie in uitgiftepunt Roosendaal, de invulling van de plaats van Inge in het bestuur en zo nog wat meer zaken. 6 september gaf ik een rondleiding in ons magazijn aan een 18-tal schuldhulpverleners. Enkele van onze intakers waren daarbij aanwezig. 7 september hadden we een gesprek op het stadskantoor in Roosendaal. De huisvesting werd uitvoerig doorgenomen en Roosendaal beloofde actie. Diezelfde dag was er ’s avonds een gesprek met de raad van Toezicht. Daarbij kwamen ongeveer dezelfde onderwerpen aan de orde als bij het bestuur. 10 september was de Algemene ledenvergadering van de Vereniging van voedselbanken in Nederland. Deze bijeenkomsten zijn altijd in Houten. Tussendoor waren er de activiteiten voor Provinciale Staten van Brabant, de nodige telefoontjes en mailtjes. Op 12 september is de bijeenkomst van de commissie fondsenverwerving en p.r. en 13 september praten we weer ivm met armoede in de gemeente Woensdrecht. We zoeken inmiddels alweer een tijdje naar een floormanager voor St. Maartensdijk, de voorbereidingen voor de supermarktactie Doe...

Vacatures Vrijwilligerswerk

 Welkom op de vacaturesite van Stichting Goed Ontmoet . Heeft U, als vrijwilliger/-ster, interesse in één van de vacatures ? Klik op bovenstaande dik gedrukte zin Vacatures Vrijwilligerswerk om de pagina te openen en daarna op de gewenste vacature voor meer informatie en/of neem contact op via Vrijwilligers@goedontmoet.com ******************************************************************************************************* Momenteel zijn er de volgende onderstaande vacatures vrijwilligerswerk : Let op ! voor meer informatie mailen naar vrijwilligers@goedontmoet.com Augustus/September 2016 Functiebeschrijving FloormanagerSMD (3) Vacature Intake BoZ  Vacature functie van chauffeur (diverse dagdelen) Vacature medewerkers tav uitgiftepunt Oudenbosch en Bergen op Zoom Tevens is er plaats voor vrijwilligers die willen helpen bij de supermarktaktie  “Doe een boodschap voor een ander “in november en december 2016 Voor meer informatie betr deze vacatures vrijwilligerswerk mailen naar vrijwilligers@goedontmoet.com April/Mei 2016 Vacature Intake Oudenbosch Vacature Intake Roosendaal Vacature Floormanager SMD ******************************************************************************************************* Flyeren tbv boodschappenactie supermarkt 2015 vacature ass manager centrale magazijn 2015 Vacature Chauffeur en Bijrijder 2014-2015                ...

Ons Adres

Hoofdvestiging – Magazijn :
Abr.de Haanstraat 14
4624 HX Bergen op Zoom.
Tel: 0164-270290
E-mail: info@goedontmoet.com
Rabobank : NL78RABO0140241833 FacebookTwitter

Gezinnen ontvangen voedsel hulp dankzij

geweldige vrijwilligers en onze sponsoren


Hoefeijzers automatisering

Sponsor

Website

The Digital Firm

Sponsor

Website

SenL Security Solutions

Sponsor

Website


WKG Groep Accountants

Sponsor

Website

KBB Holland

Sponsor

Website

Unit4

Sponsor

Website


Cargill BV

Sponsor

Website

Saver

Sponsor

Website