Beheerder Voedselveiligheid

Stichting Goed Ontmoet

Doel van de functie
Waarborgen van de voedsel veiligheid bij Stichting Goed Ontmoet. 

Plaats in de organisatie
Staffunctie binnen de afdeling Logistiek, Magazijn en Uitgiftepunten, rapporteert aan het bestuur. 

Taken en verantwoordelijkheden

  • Controle of procedures en uitvoering van werkzaamheden in overeenstemming zijn met de voorschriften vastgelegd in de Wet Voedselveiligheid; waarborgen dat aan de voorwaarden voor het Certificaat Voedselveiligheid voldaan blijft worden;
  • Controle op de registratie van alle voedselveiligheid gerelateerde zaken;
  • Up-to-date houden van het Handboek Voedselveiligheid; invoeren c.q. aanpassen van procedures en instructies;
  • Opleiding en adviezen aan de vrijwilligers; waarborgen dat de kennis van voedselveiligheid op voldoende niveau is en blijft;
  • Adviseren van het bestuur op het gebied van voedselveiligheid. 

Kennis en vaardigheden

  • Kennis van de Wet Voedselveiligheid;
  • Ervaring in het geven van opleiding/instructies;
  • Zelfstandig kunnen werken en organiseren;
  • Vaardig in het aangaan van sociale contacten en netwerken;
  • Representatief

Informatie over de functie
Voor meer informatie kunt U een e-mail sturen naar: [email protected]et.com

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar hr@goedontmoet.com