Aanmelden

Aanmelden dient persoonlijk te gebeuren. Let op: u moet zich aanmelden bij het uitgiftepunt in de gemeente waar u woont. Voor adressen en tijden: kijk bij “locaties”.

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U krijgt een brief mee, waarin staat welke papieren nodig zijn voor dit gesprek.

Tijdens het gesprek worden uw gegevens door een intaker getoetst op basis van landelijke criteria. U krijgt meteen te horen of u in aanmerking komt.

Let wel: u krijgt pas na goedkeuring van de intaker recht op een voedselpakket. Vindt het gesprek plaats op dezelfde dag als de uitgifte, dan kunt u het pakket meteen meenemen.

Stichting Goed Ontmoet
Abr. de Haanstraat 14
4624 HX Bergen op Zoom.
Tel: 0164-270290
E-mail: info@goedontmoet.com

Privacy Policy