Ons steunen

Voedselbank Goed Ontmoet heeft geen inkomsten als gevolg van verkoop. Wij stellen de voedselpakketten altijd gratis ter beschikking. Onze operationele kosten proberen wij laag te houden (zo werken we uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers) en we betalen niet voor voedsel. Ook onze bestuurders worden niet betaald. Veel zaken financieren we door giften van bedrijven, instanties en serviceclubs.

Deze bronnen van inkomsten zijn bij lange na niet genoeg om al onze operationele kosten te dekken. Daarom biedt Goed Ontmoet diverse mogelijkheden om ons (financieel) te ondersteunen.


Doneren
Kleine én grote eenmalige en periodieke giften zijn welkom.

Meer informatie over (periodiek) doneren ›


Sponsor worden

Voor het werk van de voedselbank zijn sponsoren heel belangrijk. Zonder sponsoring kunnen wij niet bestaan. Naast sponsoring in producten is financiële sponsoring voor ons van cruciaal belang, alle bedragen zijn welkom.

Meer informatie over sponsoren ›


Voedsel schenken
Heeft u producten over, schenk ze aan de Voedselbank. Het schenken van (houdbare) levensmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke hygiëne kan door zowel particulieren als producenten en distributeurs van levensmiddelen en producten.

Vrijwilliger worden
U kunt ons natuurlijk ook steunen door u actief en onbezoldigd in te zetten voor de diverse werkzaamheden bij voedselbank Goed Ontmoet. Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en bestuurders.

Bekijk de openstaande vacatures ›