Over ons

Ook in West-Brabant en Tholen leven veel mensen op of onder de armoedegrens.
Voedselbank GoedOntmoet zet zich in voor huishoudens in West-Brabant en Tholen die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken wij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders.

Om onze klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werken wij samen met bedrijven, instellingen en overheden. Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu minder wordt belast. Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet altijd tijdelijk zijn.

Missie & doelstellingen
In West-Brabant leven veel mensen op of onder de armoedegrens. Voedselbank GoedOntmoet helpt deze mensen door ze tijdelijk voedselpakketten te geven. Om onze klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werken wij samen met bedrijven, instellingen en overheden. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu minder wordt belast. Het voedsel wordt door leveranciers gratis ter beschikking gesteld. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet altijd tijdelijk zijn.
Kernwaarden
  • We werken uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk
Doelstellingen
  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel
Locaties
Voedselbank GoedOntmoet beschikt in West-Brabant over intake- en uitgiftepunten in zes gemeenten: Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht. Meer over onze locaties ›
ANBI
De voedselbank heeft geld nodig voor haar exploitatie-uitgaven: huur en onderhoud van het gebouw, energie, transport etc. Maar ook voor investeringen in aanschaf of vervanging van bv. koel-vriescellen en heftrucks. Wij zijn voor ons werk afhankelijk van donaties en subsidies en daarom zijn uw giften van harte welkom.

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking onder voorwaarden aftrekken van de belasting als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voedselbank GoedOntmoet is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. U kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan.

Rabobank IBAN-nummer: NL78RABO0140241833

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
De voedselbanken in Nederland werken nauw samen in een landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland, VBN. Op haar beurt is VBN lid van FEBA, de Europese koepelorganisatie waar voedselbanken uit ruim 20 Europese landen bij zijn aangesloten. FEBA speelt o.a. een actieve rol bij het op de agenda krijgen van armoede en verspilling van voedsel bij nationale Europese overheden.

Voedselbank GoedOntmoet maakt daar deel van uit. Op diverse terreinen wordt samenwerking nagestreefd zoals bijvoorbeeld op het gebied van voedselverwerving en van waarborging voedselveiligheid. Ook de normen voor het verkrijgen van een voedselpakket worden binnen de landelijke vereniging bepaald.

Bij Voedselbanken Nederland zijn 171 lokale voedselbanken met 530 uitgiftepunten aangesloten. Totaal werken bij alle voedselbanken 13.000 onbetaalde vrijwilligers. In 2020 zijn aan 40.000 huishoudens met in totaal 160.500 personen ruim 44 miljoen voedselproducten verstrekt.

Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl