Voedselpakket aanvragen

Wanneer heeft u recht op een voedselpakket?

Dat is afhankelijk van uw financiële situatie. Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op wat onze klanten zelf kunnen doen. Van onze klanten wordt verwacht dat zij zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem.

“Geen pakket zonder traject”
Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele (betaalde en onbetaalde) hulpverlening.

Het normbedrag per persoon is verhoogd m.i.v. september 2022 als compensatie voor de stijging van de kosten van levensonderhoud.
Er wordt uitgegaan van een basisbedrag per huishouden per maand van minder dan € 300,-. Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen mag u hooguit dat bedrag te besteden hebben als u alleen woont en uw vaste lasten hebt betaald. Voor meerdere personen binnen een huishouden komt daar extra bij. Dit geldt voor alle vormen van samenleven, dus niet alleen voor echtparen.

De volgende tabel is van toepassing:
€ 300,- voor 1 persoon
€ 410,- voor 2 personen
€ 520,- voor 3 personen
€ 630,- voor 4 personen
€ 740,- voor 5 personen
€ 850,- voor 6 personen

Hoe lang heb ik recht op een voedselpakket?

De periode waarover een pakket wordt toegekend, hangt af van hoelang de voedselbank verwacht dat u aan de voorwaarden voldoet. De maximale duur van toekenning is 6 maanden. Daarna kunt u om verlenging vragen en toetsen wij opnieuw of u nog aan de voorwaarden voldoet. Dit kan tot maximaal 3 jaar.

Wij hebben voor dit systeem gekozen om ervoor te zorgen dat er contact blijft tussen de cliënten en de intaker die de aanvraag heeft behandeld. Zo zien wij of er naar een oplossing wordt gewerkt.