De Lions van de gehele regio verzamelen koffiepunten

Jaarlijks zetten de Lions, de serviceclubs uit de gehele regio, zich in voor Voedselbank GoedOntmoet.
Koffiepunten van Douwe Egberts worden ingezameld door de Lions en de waarde wordt omgezet in pakken koffie.
Het aantal ingezamelde punten was iets minder groot dan de voorgaande keer, maar deze gift is altijd zeer welkom.
De koffie wordt in dankbaarheid aangenomen door de klanten.